28 d’abr. 2010

Morfologia verbal i casual

Després d'aquest temps d'iniciació a la lingua latina, que per a alguns de vosaltres ja us era familiar (4t d'ESO) i per a d'altres tot just era el vostre primer tastet, us proposo per a la sessió d'avui (aula d'informàtica) la realització dels exercicis següents a partir del web EuphorVia . Aquests ens ajudaran a fixar tot allò que al llarg d'aquest curs hem anat discendo. Primerament, realitzarem els exercicis sobre la morfologia casual (cal començar per l'apartat en sé força i en acabar seguir per l'apartat en sé molt). Tot seguit, els que tracten sobre l'aspecte verbal (temps d'indicatiu).
Seria bo que intentessiu realitzar-los sense haver de fer ús del llibre o bé esquemes propis, ja que així podeu ludere i sobretot discere.
Ànims discipuli discipulaeque!

En cas de dubte, podeu consultar els esquemes que trobaràs en l'apartat latinum del web Labyrinthus.