9 de nov. 2014

Un segle i un polític: Pèricles

L'Atenes del segle V aC ofereix l'exemple més representatiu d'una ciutat grega governada pel règim democràtic. La democràcia atenesa va arribar al seu apogeu gràcies a Pèricles en l'època que considerem la més gloriosa de la ciutat. Es va esforçar a configurar un règim polític basat en la igualtat i en el govern del poble. Els drets, però, estaven limitats als nadius, que formaven el poble o demos, del qual restaven exclosos els estrangers, o metecs, i els esclaus. El demos es reunia en una assemblea popular, anomenada Ecclesia, i exercia la sobirania suprema a la ciutat.

El segle V aC ha estat nomenat segle de Pèricles, pel suprem desenvolupament que la civilització grega va tenir amb aquest governant. Al llarg del seu mandat, les arts i les ciències assoliren una gran esplendor. (Cultura Clàssica. Ed. Castellnou).
Exercitia:

- La paraula grega kratos significa "poder, autoritat, sobirania" i archós "cap, amo, guia". Rumia quins termes actuals duen aquestes grafies.

- Què entenem per ostracisme?

- Cerca informació dels científics grecs següents: Arquimedes, Euclides, Hipòcrates, Pitàgores i Hiparc.

- Qui fou Fídies? En quina disciplina destacà?