18 de maig 2010

Emerita Augusta

Emerita Augusta fou fundada pels romans, el 25 aC, amb veterans "ueterani emeriti" de les guerres càntabres, amb el nom d'Emerita Augusta i amb categoria de colònia.
Fou capital de la província de Lusitània i esdevingué una de les ciutats més grans de la Hispània Romana. Tingué el seu màxim esplendor a l'època de Trajà (s.II dC) i posteriorment amb Dioclecià (s.III dC).
Es mantingué important durant l'època visigòtica i perdé categoria de centre urbà destacat amb la invasió islàmica. Conserva, del seu destacat paper urbà antic, un notable conjunt de monuments romans. Hi destaquen el teatre (el més ben conservat de la Hispània Romana, bé que força refet), l'amfiteatre, que figura entre els més grans del món antic, el circ, diverses cases amb mosaics i altres vestigis arquitectònics. En procedeix una notable col·lecció d'escultura romana, en bona part conservada al Museu Arqueològic de la ciutat.

Com a complement de tot el que vàrem comentar a classe us deixo aquests dos vídeos.
Un parla de la situació d'Emèrita Augusta: fundació, ubicació, monuments principals... i l'altre, mentre explica la història de la ciutat, ens ofereix els monuments tal i com es troben a l'actualitat.